馃懇鈿曪笍馃拤馃懆鈿曪笍Standardowy efekt glikokortykosteroid贸w, zesp贸艂 odstawienia i charakterystyka farmakologiczna

G艂贸wne dzia艂ania niepo偶膮dane glukokortykoid贸w

Glukokortykoidy s膮 klas膮 hormonów, które aktywnie uczestnicz膮 w procesach charakterystycznych dla ludzkiego cia艂a.

Substancja ta ma wielowymiarowy wp艂yw na organizm, szczególnie w sytuacjach stresowych, wstrz膮sach, po otrzymaniu ró偶nych urazów, a tak偶e w przypadku utraty krwi.

Wspieranie w艂a艣ciwo艣ci glukokortykoidów jest szeroko stosowane w nowoczesnej medycynie. Wraz z tym wyst臋puj膮 dzia艂ania niepo偶膮dane w glukokortykoidach, czasami – bardzo powa偶ne i prowadz膮ce do znacz膮cych narusze艅 funkcjonowania organizmu.

Aby zrozumie膰 mechanizm wyst臋powania efektów ubocznych, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 algorytm dzia艂ania leków na podstawie tego hormonu na organizm ludzki.

Mechanizm dzia艂ania


W tej chwili farmaceutyki produkuj膮 wi臋cej ni偶 tuzin ró偶nych leków, których g艂ówn膮 substancj膮 aktywn膮 s膮 hormony – glukokortykoidy. Wszystkie wp艂ywaj膮 na cia艂o na poziomie komórkowym.

Hormon swobodnie przenika do komórki przez b艂on臋 komórkow膮 i oddzia艂uje z receptorami pewnego rodzaju.

Nadmiar glukokortykoidów prowadzi do opracowania specjalnego rodzaju bia艂ek, które wp艂ywaj膮 na pewne obszary ludzkiego DNA. W ten sposób aktywowane s膮 geny wp艂ywaj膮ce na odpowied藕 immunologiczn膮 i rozwój stanu zapalnego.

Aktywacja genów prowadzi do regulacji tych naturalnych obro艅ców cia艂a, aw rezultacie do zmniejszenia procesów zapalnych i pewnego zahamowania odporno艣ci cz艂owieka, co wynika ze zmniejszenia produkcji przeciwcia艂 i bia艂ych krwinek. A z nadmiarem glukokortykoidów we krwi synteza ACTH jest hamowana.


W tym samym czasie, ma艂e dawki glukokortykoidu wytwarzane przez organizm lub z zewn膮trz s膮 immunostymuluj膮ce.

Jest to spowodowane pobudzeniem makrofagów – specjalnymi komórkami cia艂a, zdolnymi do wychwytywania i rozpuszczania si臋 obce cz膮steczek cia艂a, w tym bakterii.

Ponadto rozwój katecholamin zwi臋ksza ci艣nienie krwi. W tym samym czasie naczynia si臋 zaw臋偶aj膮, ich 艣ciany staj膮 si臋 mniej przepuszczalne, a fermentacja w膮troby staje si臋 bardziej aktywna. Ta kombinacja powoduje antystockowe i antytoksyczne dzia艂anie na organizm.

Hormony te wp艂ywaj膮 na proces rozszczepiania t艂uszczu, a efekt ten jest selektywny. Tak wi臋c, lipoliza jest wzmacniana w tkankach ko艅czyn, co pozwala mi臋艣niom r膮k i nóg danej osoby uzyska膰 dodatkow膮 energi臋.W tym samym czasie zahamowanie rozszczepiania t艂uszczu w innych cz臋艣ciach cia艂a jest zahamowane.

Wp艂yw tej samej dawki leku ma indywidualne ró偶nice u ka偶dego pacjenta.

Interakcje z innymi hormonami


Glukokortykoidy aktywnie wp艂ywaj膮 zarówno na zdolno艣膰 organizmu do interakcji z innymi hormonami, jak i na wytwarzanie tych hormonów przez organizm.

W ten sposób zmniejszaj膮 zdolno艣膰 w膮troby do wytwarzania somatomedyny, jednocze艣nie zmniejszaj膮c zdolno艣膰 tkanek do wch艂aniania tego bia艂ka.

Glukokortykoidy zmniejszaj膮 aktywno艣膰 tarczycy, a tak偶e zmniejszaj膮 podatno艣膰 organizmu na hormony p艂ciowe.

Ta grupa steroidów ma równie偶 dzia艂anie antyinsulinowe. Bez bezpo艣redniego hamowania produkcji insuliny glukokortykoidy znacznie zmniejszaj膮 podatno艣膰 komórek na ten hormon. Ta w艂a艣ciwo艣膰 pozwala organizmowi utrzyma膰 homeostaz臋 z nadmiern膮 aktywno艣ci膮 gruczo艂u w warunkach braku glukozy we krwi.

Jest to z艂o偶ony i ró偶norodny wp艂yw zwi膮zany z pojawieniem si臋 efektów ubocznych leków na bazie glukokortykoidów.

Jak ka偶dy silny lek ma przeciwwskazania glukokortykoidami, jednym z nich jest podwy偶szona zawarto艣膰 glukozy we krwi.

Efekt uboczny

Skutki uboczne glukokortykoidów s膮 podzielone na uk艂adowe i lokalne. Lista miejscowych skutków ubocznych jest raczej ograniczona i pojawia si臋 w przypadku inhalacji leków zawieraj膮cych ten hormon lub w wyniku stosowania donosowego.


Efekt uboczny glukokortykoidów w postaci donosowej wyra偶a si臋 w:

  • pojawienie si臋 sw臋dzenia w zatokach nosa;
  • kichanie;
  • nieprzyjemne odczucia w nosogardzieli;
  • uszkodzenie przegrody nosowo-gard艂owej.

W wyniku inhalacji leku mo偶e wyst膮pi膰 kaszel, dysfonia, dro偶d偶yca jamy ustnej. Lista ogólnoustrojowych skutków ubocznych jest znacznie szersza i podzielona w zale偶no艣ci od tego, jaki system cia艂a cierpi w wyniku przyjmowania danych sterydowych.

Lek hamuje funkcj臋 nadnerczy. Niebezpiecze艅stwo polega na tym, 偶e funkcja tego gruczo艂u zostaje przywrócona bardzo powoli – nadnercza mog膮 by膰 w stanie ucisku przez wiele miesi臋cy po zniesieniu leków steroidowych. odstawiania glikokortykosteroidów niebezpiecze艅stwie tym niedoborem hormonu wskutek osob臋 nale偶膮c膮 do sytuacji stresowej lub po kontuzji, która mo偶e spowodowa膰 zagro偶enie dla 偶ycia pacjenta.

Nadnercza

W 偶yciu codziennym, supresja kory nadnerczy, wzros艂a o odstawiania glikokortykosteroidów powoduje senno艣膰, brak apetytu, utrata masy cia艂a, a nawet gor膮czka. Jednak najwi臋ksze niebezpiecze艅stwo wynika z niedoci艣nienia, które rozwija si臋 pod wp艂ywem zmienionego t艂a hormonalnego i jest trudne do leczenia tradycyjnymi lekami przeciwnadci艣nieniowymi.

Suplementacja na podstawie glikokortykoidów powoduje równie偶 dysfunkcj臋 trzustki, tak d艂ugo, kuracja mo偶e prowadzi膰 do niebezpiecznych chorób wewn膮trzwydzielniczych – cukrzyca diabeta.Esche jedn膮 charakterystyczn膮 efekt uboczny stosowania znacznych dawkach leków opartych na glikokortykosteroidów obni偶onej odporno艣ci.

Cia艂o osoby przyjmuj膮cej znaczne dawki steroidów jest bardzo oporne na choroby, szczególnie na infekcje bakteryjne. To infekcje zwykle powoduj膮 艣mier膰 takich pacjentów.

W wyniku immunosupresji lokalna infekcja mo偶e zamieni膰 si臋 w systemie i przygn臋biony, 鈥炁沺i鈥 patogenne mikroflora jest aktywna. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pr膮tków gru藕licy i innych mikroorganizmów, które mog膮 istnie膰 w formie nieaktywnej w ciele ludzkim przez wiele lat, a nawet dziesi臋cioleci.

Je艣li pacjent charakteryzuje si臋 wysokim ci艣nieniem krwi, stosowanie leków mo偶e prowadzi膰 do powa偶nego nadci艣nienia z powodu systematycznego zw臋偶enia naczy艅 krwiono艣nych. Choroba ta szybko post臋puje i jest trudna do leczenia za pomoc膮 zwyk艂ych leków hipotensyjnych.

Tworzenie skrzepliny

Stosowanie glukokortykoidów mo偶e powodowa膰 zwi臋kszone skrzepy krwi. Szczególnie niebezpieczny jest rozwój zakrzepicy 偶y艂 g艂臋bokich i ostre zablokowanie naczy艅 krwiono艣nych.

Przyjmowanie steroidów, szczególnie w du偶ych dawkach, niekorzystnie wp艂ywa na stan przewodu pokarmowego. Substancje czynne leków mog膮 wywo艂ywa膰 zapalenie trzustki i krwawienie z przewodu 偶o艂膮dkowo-jelitowego. Je艣li nie zwrócisz uwagi na takie objawy, mog膮 rozwin膮膰 si臋 wrzody jelit i 偶o艂膮dka. Mo偶liwe jest tak偶e rozwini臋cie dystrofii komórek t艂uszczowych w膮troby.

Pod wp艂ywem nadmiernej ilo艣ci glukokortykoidów nast臋puje równie偶 zmniejszenie g臋sto艣ci i masy ludzkiego szpiku kostnego. Jest to spowodowane wyp艂ukiwaniem jonów wapnia z tkanki kostnej i prowadzi do powa偶nych konsekwencji. Czasami odbiór takich leków prowadzi do pojawienia si臋 kompresji z艂ama艅 ró偶nych ko艣ci.Szczególnie cz臋sto te dzia艂ania niepo偶膮dane wyst臋puj膮 na tle menopauzy i niedo偶ywienia.


Prawdziwe uszkodzenie glukokortykosteroidów mo偶e równie偶 wyst膮pi膰 w oczach – istnieje ryzyko zmniejszenia ostro艣ci wzroku, rozwoju jaskry, a nawet katarakty.

Cz臋sto zwi臋ksza si臋 ci艣nienie wewn膮trzga艂kowe, powoduj膮c uszkodzenie oczu i ból g艂owy.

Nadmiar steroidów tego typu pobudza uk艂ad nerwowy. Wyra偶a si臋 to w wyst臋powaniu bezsenno艣ci, depresji, psychozy. Cz臋sto obserwuje si臋 zaburzenia snu, zwi臋kszon膮 pobudliwo艣膰, bezprzyczynow膮 eufori臋.

Ponadto mo偶e doj艣膰 do narusze艅 cyklu miesi膮czkowego i funkcji seksualnych, zatrzymania p艂ynów i obrz臋ku, szybkiego zestawu nadmiernej masy cia艂a, a偶 do oty艂o艣ci. U dzieci i m艂odzie偶y leki mog膮 powodowa膰 opó藕nienie wzrostu i rozwoju, zatrzymanie procesu dojrzewania, hipotrofi臋 mi臋艣ni. Mog膮 wyst臋powa膰 inne objawy, które charakteryzuj膮 dzia艂ania niepo偶膮dane glukokortykoidów.

Dopuszczalne dzia艂anie glukokortykoidów polega na zwi臋kszeniu liczby receptorów i ich wra偶liwo艣ci na substancje fizjologicznie czynne.

Przy znacznym spadku aktywno艣ci nadnerczy, zawsze powiniene艣 nosi膰 specjalny, 艂atwo czytelny napis zawieraj膮cy te informacje.To uratuje 偶ycie po wypadku lub innym niebezpiecznym incydencie.

Przedawkowanie

Cukrzyca boi si臋 tego 艣rodka, jak ognia!

Musisz tylko zastosowa膰 …

Zmniejszony cukier

Dowiedz si臋 wi臋cej

pozner.ru

Przedawkowanie takich leków jest zjawiskiem do艣膰 rzadkim, szczególnie w porównaniu z cz臋sto艣ci膮 skutków ubocznych ich dawek leczniczych.

Jednak przypadkowe spo偶ycie ultra-wysokiej dawki mo偶e spowodowa膰 negatywne konsekwencje dla pacjenta. Najcz臋stsze skutki przedawkowania zwi膮zane z zatrzymywaniem wody w organizmie i naruszeniem równowagi sodowo-potasowej.

Na tle przedawkowania rozwija si臋 zespó艂 Itenko-Cushinga, obrz臋k, wymywanie potasu, nadci艣nienie. Czasami zdarzaj膮 si臋 równie偶 niechciane reakcje o艣rodkowego uk艂adu nerwowego, przejawiaj膮ce si臋 w rozwoju psychozy, bezprzyczynowym pobudzeniem, napadami padaczkowymi.

Rzadko kiedy przedawkowanie glikokortykoidów towarzyszy bólowi 偶o艂膮dka – kolce, zgadze. Zjawiskom tym towarzysz膮 nudno艣ci, czasami wymioty. Gdy przedawkowanie wskazuje na czasowe odstawienie leku, a tak偶e efekt leczniczy, który zatrzyma nieprzyjemne objawy.Nie ma ukierunkowanego leczenia przedawkowania.

Przedawkowanie jest przyczyn膮 natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Redukcja efektów ubocznych


W przeciwie艅stwie do przedawkowania, dzia艂ania niepo偶膮dane glukokortykoidów wymagaj膮 szczególnej uwagi ze strony specjalistów.

Terminowe i prawid艂owe dzia艂ania maj膮ce na celu ograniczenie skutków ubocznych, popraw臋 jako艣ci 偶ycia i zachowanie zdrowia pacjenta.

Najcz臋stsz膮 praktyk膮 jest 艂agodny re偶im i dawkowanie leków. Os艂abienie uk艂adu odporno艣ciowego jest leczone terapi膮 podtrzymuj膮c膮, ryzyko chorób jest zmniejszone poprzez przeprowadzenie niezb臋dnych szczepie艅 i leczenia.

Przedstawiono zastosowanie preparatów wapnia, kompleksów witaminowych i osobno witaminy D, tiazydowych leków moczop臋dnych. W niektórych przypadkach wprowadzenie insuliny i difosfonianów.

Dopuszczenie sterydów nale偶y 艂膮czy膰 z diet膮 i umiarkowanym, ale regularnym 膰wiczeniem.

Powi膮zane filmy wideo

Problemy z poziomem cukru w 鈥嬧媍zasie mog膮 prowadzi膰 do wielu chorób, takich jak problemy z widzeniem, stanem skóry i w艂osów, pojawieniem si臋 wrzodów, zgorzeli, a nawet nowotworowych guzów! Ludzie uczeni przez gorzkie do艣wiadczenia, aby znormalizowa膰 poziom cukru, ciesz膮 si臋 …
Czytaj wi臋cej … "

Warto艣膰 glikokortykosteroidów (glukokortykoidów) we wspó艂czesnej medycynie:

Ogólnie rzecz bior膮c, efekt uboczny glukokortykoidów – do艣膰 powszechne i niebezpieczne zjawisko. Dlatego te偶 w艂a艣ciwe dawkowanie, odpowiednio dobrany schemat przyjmowania i leczenia dzia艂a艅 niepo偶膮danych – obowi膮zkowe 艣rodki w leczeniu tej grupy leków. Po偶膮dane jest równie偶 przestrzeganie diety, re偶im dnia i dost臋pno艣膰 niezb臋dnego poziomu 膰wicze艅.

Obejrzyj wideo: 3 Efekty Uboczne Imbiru, o Kt贸rych Nie Wiedzia艂e 3

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: