­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ Klasyfikacja cukrzycy wed┼éug WHO, przebieg choroby

Klasyfikacja i przebieg cukrzycy

Cukrzyca jest chorob─ů, która wyst─Öpuje z powodu naruszenia metabolizmu w─Öglowodanów i wzrostu poziomu cukru we krwi. Dla specjalistów opracowano klasyfikacj─Ö cukrzycy. Opisuje ró┼╝ne rodzaje chorób. Przebieg cukrzycy mo┼╝na monitorowa─ç na podstawie poziomu hemoglobiny glikozylowanej.

Klasyfikacja cukrzycy

Wed┼éug statystyk WHO oko┼éo 150 milionów ludzi cierpi na cukrzyc─Ö. Ka┼╝dego roku rejestruje si─Ö wi─Öcej przypadków choroby. Niebezpiecze┼ästwo diagnozy nast─Öpuje po 40 latach. W Federacji Rosyjskiej istnieje program, wed┼éug którego opracowano szereg ró┼╝nych ┼Ťrodków, które przyczyniaj─ů si─Ö do zmniejszenia patologii i mo┼╝liwej ┼Ťmierci z powodu tej choroby. Podczas przebiegu cukrzycy mo┼╝e wyst─ůpi─ç wiele powik┼éa┼ä. Terminowe przeprowadzenie hemoglobiny glikozylowanej pomaga zidentyfikowa─ç choroby i dostosowa─ç re┼╝im leczenia.

Na podstawie bada┼ä naukowych opracowano klasyfikacj─Ö cukrzycy i zatwierdzono j─ů przez ekspertów z WHO.

G┼éówne typy i rodzaje cukrzycy, zgodnie z klasyfikacj─ů WHO w 1985 r .:

 • Typ 1 – cukrzyca insulinozale┼╝na;
 • Typ 2 – cukrzyca niezale┼╝na od insuliny, mo┼╝e pojawi─ç si─Ö u osób z nadwag─ů;
 • cukrzyca, która pojawia si─Ö z powodu niedo┼╝ywienia lub niedo┼╝ywienia;
 • Cukrzyca, która pojawia si─Ö z powodu chorób trzustki, uk┼éadu hormonalnego, ze wzgl─Ödu na leki, zaburzenia produkcji i syntezy insuliny lub jakichkolwiek procesów mieszanych w organizmie;
 • cukrzyca, która rozwija si─Ö z powodu nieprawid┼éowych reakcji organizmu, które s─ů zwi─ůzane z przetwarzaniem glukozy, takie objawy mo┼╝na zaobserwowa─ç u pacjentów z nadwag─ů lub prawid┼éow─ů mas─ů cia┼éa, jak równie┼╝ z pojawieniem si─Ö objawów z┼éo┼╝onych chorób i patologii;
 • rozwój cukrzycy u kobiet w ci─ů┼╝y.

Innego rodzaju cukrzyca jest klasyfikowana, gdy wyst─Öpuje choroba, u pacjentów, u których mo┼╝na przetwarza─ç glukoz─Ö. Ale w ka┼╝dej chwili z powodu komplikacji sytuacja mo┼╝e si─Ö zmieni─ç, a funkcja syntezy glukozy zostanie zak┼éócona.

Od 2003 roku cukrzyc─Ö mo┼╝na rozpozna─ç wed┼éug kryteriów zaproponowanych przez American Diabetes Association.

 1. Pierwszy typ jest spowodowany zniszczeniem komórek, z winy których brak insuliny w organizmie.
 2. Drugi typ pojawia si─Ö z powodu naruszenia cia┼éa, zwi─ůzanego z naruszeniem biologicznego dzia┼éania insuliny.
 3. Specyficzne typy cukrzycy, które wyst─Öpuj─ů w zwi─ůzku z ró┼╝nymi chorobami, nieprawid┼éowo┼Ťci komórek beta.
 4. Cukrzyca ci─ů┼╝owa.

Jednak nie zosta┼é jeszcze przyj─Öty przez ekspertów WHO i ma charakter doradczy.

Cechy nowej klasyfikacji

W nowej klasyfikacji WHO z 1999 r. Istniej─ů zmiany w zakresie oznaczania rodzajów cukrzycy, obecnie zwykle u┼╝ywa si─Ö cyfr arabskich zamiast rzymskich.

Klasyfikacja cukrzycy w przypadku upo┼Ťledzonej tolerancji glukozy jest wykluczona. Decyzja ta zosta┼éa podj─Öta na tej podstawie, ┼╝e takie objawy manifestuj─ů si─Ö w innych przypadkach. Eksperci WHO uto┼╝samiaj─ů ich z naruszeniem regulacji i syntezy poziomów glukozy w organizmie.

Z listy typów cukrzycy wy┼é─ůczono 3 rodzaje, które mog─ů wyst─ůpi─ç z powodu niedo┼╝ywienia. Eksperci WHO stwierdzili, ┼╝e czynnik ten mo┼╝e wp┼éywa─ç na metabolizm bia┼éek, ale nie mo┼╝e wywo┼éywa─ç pocz─ůtku cukrzycy.

Przeczytaj równie┼╝ Przyczyny i objawy cukrzycy ci─ů┼╝owej

W koncepcji cukrzycy ci─ů┼╝owej eksperci WHO uwzgl─Ödnili nie tylko cukrzyc─Ö podczas ci─ů┼╝y, ale wszystkie naruszenia metabolizmu w─Öglowodanów.Odnosi si─Ö do narusze┼ä, które maj─ů miejsce w czasie ci─ů┼╝y i po niej.

Diagnoza

Najcz─Ö┼Ťciej zdiagnozowano cukrzyc─Ö typu 1 i 2. Najprostszym sposobem jest ustalenie cukrzycy typu 1. Mo┼╝na go okre┼Ťli─ç przez manifestacj─Ö charakterystycznych objawów. Brak insuliny w organizmie objawia si─Ö na samym pocz─ůtku, a przy analizie krwi warto┼Ť─ç cukru b─Ödzie wi─Öksza ni┼╝ 11 mmol. Zgodnie z tymi wska┼║nikami ustabilizuje si─Ö cukrzyca.

Cukrzyca typu 2 ma d┼éugi okres rozwoju. Znaki b─Öd─ů pojawia─ç si─Ö stopniowo, ale po zjedzeniu w─Öglowodanów stan─ů si─Ö bardziej widoczne. Aby przeprowadzi─ç prawid┼éow─ů diagnoz─Ö, przed badaniem nale┼╝y u┼╝y─ç glukozy, któr─ů mo┼╝na przeprowadzi─ç po 2 godzinach. Brak insuliny w organizmie zaczyna objawia─ç si─Ö przez kilka lat. Zidentyfikowa─ç poziom cukru we krwi mo┼╝e by─ç za pomoc─ů hemoglobiny glikozylowanej – biochemiczne badanie krwi.

W medycynie zdarzaj─ů si─Ö przypadki, w których rozpoznanie cukrzycy jest skomplikowane. Dlatego naukowcy opracowuj─ů now─ů klasyfikacj─Ö cukrzycy, ale nie s─ů jeszcze przedstawiani do zatwierdzenia przez ekspertów WHO. Cukrzyca odnosi si─Ö do chorób genetycznie zale┼╝nych.Ale metody wykrywania chorób ró┼╝nych typów ró┼╝ni─ů si─Ö. Diagnoza mo┼╝e skomplikowa─ç liczb─Ö powik┼éa┼ä.

W mi─Ödzynarodowym systemie klasyfikacji SD ma okre┼Ťlony kod, w zale┼╝no┼Ťci od typu.

Klasyfikacja cukrzycy z powodu manifestacji glikemii zosta┼éa zatwierdzona w 1999 r. Przez WHO. Identyfikuje pochodzenie ró┼╝nych typów cukrzycy.

Pochodzenie SD

Rozwój cukrzycy wp┼éywa na wiele czynników, a je┼Ťli pacjent ma predyspozycje genetyczne, prawdopodobie┼ästwo jego wyst─ůpienia jest do┼Ť─ç du┼╝e. Przyczyni si─Ö to do z┼éo┼╝onych chorób i os┼éabienia odporno┼Ťci. Na temat post─Öpuj─ůcych procesów w organizmie i istnieje definicja rodzaju cukrzycy. Ta choroba wywo┼éuje rozwój powik┼éa┼ä.

1 rodzaj cukrzycy wyst─Öpuje z powodu zak┼éóce┼ä w pracy komórek beta, które zawieraj─ů trzustk─Ö. Do poziomu ich pracy mo┼╝na sklasyfikowa─ç rodzaj choroby. Jest to mo┼╝liwe nawet u najm┼éodszych pacjentów. W ┼Ťrednim wieku objawy mog─ů objawia─ç si─Ö na pusty ┼╝o┼é─ůdek. Je┼Ťli wykonasz badanie krwi, poziom cukru b─Ödzie wysoki. Rozpoznanie idiopatycznej cukrzycy jest ustalone na niskim poziomie insulinyorganizm.

2 rodzaj cukrzycy wyst─Öpuje u doros┼éych pacjentów. Dzi─Öki niemu zaburzone jest postrzeganie insuliny. Mo┼╝e to przyczyni─ç si─Ö do pojawienia si─Ö nadwagi, ci─ů┼╝y. Choroba mo┼╝e by─ç ukryta i pocz─ůtkowo nie trzeba u┼╝ywa─ç insuliny. Dlatego jego wykrycie wyst─Öpuje znacznie rzadziej ni┼╝ u pacjentów z tak─ů diagnoz─ů. Ten typ przyczynia si─Ö do rozwoju chorób uk┼éadu naczyniowego. W trakcie leczenia konieczna jest dieta i stosowanie leków.

Przebieg choroby

Cukrzyca mo┼╝e przebiega─ç na ró┼╝ne sposoby, nawet w tym samym typie. Wyst─Öpowanie powik┼éa┼ä oznacza, ┼╝e ÔÇőÔÇőchoroba post─Öpuje. Dlatego istnieje kilka stopni dotkliwo┼Ťci. W tym celu opracowano klasyfikacj─Ö cukrzycy, w której wymieniono typy i rodzaje tej choroby.

 1. Choroba przebiega bez powikłań, w łagodnej postaci.
 2. ┼Üredni stopie┼ä, z mo┼╝liwymi chorobami zwi─ůzanymi z widzeniem, uk┼éadem centralnie nierównym, nerkami.
 3. Ci─Ö┼╝ki przebieg choroby, z ró┼╝nymi powik┼éaniami i patologiami mo┼╝liwymi, co znacznie pogarsza ogólny stan zdrowia.

Przeczytaj tak┼╝e Funkcje pr─ůdu i diety w cukrzycyw┼Ťród osób starszych

W wyniku reakcji zachodz─ůcych w organizmie wzrasta tworzenie si─Ö hemoglobiny glikozylowanej. Istnieje po┼é─ůczenie hemoglobiny i glukozy. Szybkie tworzenie si─Ö hemoglobiny glikozylowanej zale┼╝y od poziomu cukru w ÔÇőÔÇőorganizmie. Na podstawie wyników badania okre┼Ťla si─Ö ilo┼Ť─ç hemoglobiny, która zosta┼éa po┼é─ůczona z cukrem przez kilka miesi─Öcy.

Glikozylowana hemoglobina wyst─Öpuje w organizmie nawet u zdrowych osób, ale w pewnej ilo┼Ťci. Gdy przep┼éyw cukrzycy takie wska┼║niki przekraczaj─ů normy kilka razy. Je┼Ťli poziom cukru zostanie znormalizowany, czas powinien powróci─ç na powrót hemoglobiny. Poziom hemoglobiny decyduje o skuteczno┼Ťci leczenia.

Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego

Ten stan charakteryzuje si─Ö naruszeniem percepcji glukozy przez organizm. Takie wska┼║niki b─Öd─ů – 5,6-6,9 mmol, po jedzeniu po 2 godzinach wzrosn─ů do 7,8-11 mmol. Ten stan pacjenta mo┼╝e powodowa─ç patologie serca i choroby uk┼éadu sercowo-naczyniowego. W tej sytuacji przeprowadza si─Ö analiz─Ö hemoglobiny glikozylowanej i okre┼Ťla si─Ö poziom cukru przez pewien okres czasu.

W niektórych przypadkach stan przedcukrzycowy mo┼╝e przebiega─ç bezobjawowo. Objawy sugeruj─ůce stan przedcukrzycowy.

 1. Styl ┼╝ycia bez aktywno┼Ťci fizycznej, praca osiad┼éa.
 2. Rozpoznanie cukrzycy w najbli┼╝szej rodzinie, z któr─ů ┼é─ůczy Ci─Ö krew.
 3. Kobiety, które urodzi┼éy dziecko o masie ponad 4,5 kg.
 4. Podwy┼╝szone ci┼Ťnienie krwi, indeksy nie spadn─ů poni┼╝ej 140/90 mm Hg, nawet podczas przyjmowania leków.
 5. Poziom lipoprotein 0,9 mmol, triglicerydy 2,82 mmol.
 6. Choroby jajników u kobiet, które mog─ů wp┼éywa─ç na ró┼╝ne narz─ůdy i t┼éo hormonalne.
 7. Konsekwencje niedawnego ostrego przebiegu pó┼épa┼Ťca.
 8. Wszystkie objawy wskazuj─ůce na naruszenie interakcji tkanek w organizmie z insulin─ů.
 9. Zjawiska patologiczne w pracy układu sercowo-naczyniowego.

Możliwe powikłania

Cukrzyca mo┼╝e powodowa─ç pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. Dzieje si─Ö tak niezale┼╝nie od klasyfikacji cukrzycy. Objawy b─Öd─ů objawia─ç si─Ö stopniowo i konieczne jest poddanie si─Ö kompletnemu badaniu w celu ustalenia diagnozy.Rozwój powik┼éa┼ä wp┼éywa na ogólny stan zdrowia.

Mo┼╝e rozwin─ů─ç si─Ö retinopatia – jest to uszkodzenie siatkówki oka lub jego oderwanie, które mo┼╝e spowodowa─ç krwotok na dnie oka. Podczas rozwoju choroby pacjent mo┼╝e ca┼ékowicie o┼Ťlepn─ů─ç. Wyst─Öpuje rozwój zaburze┼ä w naczyniach krwiono┼Ťnych, powstawanie skrzeplin, krucho┼Ť─ç.

Polineuropatia to utrata bólu i wra┼╝liwo┼Ť─ç na temperatur─Ö. W tym przypadku wrzody na r─Ökach i nogach zaczynaj─ů si─Ö rozwija─ç. Szczotki i stopy zwykle cierpi─ů. Wszystkie odczucia b─Öd─ů si─Ö nasila─ç w nocy. Rany nie lecz─ů si─Ö przez d┼éugi czas i istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç rozwoju gangreny. Nefropatia jest chorob─ů nerek, która prowadzi do uwalniania bia┼éka z moczem. Niewydolno┼Ť─ç nerek mo┼╝e si─Ö rozwin─ů─ç.

Obejrzyj wideo: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dzia┼éanie postdiagnostyczne – praca z uczniem przewlekle chorym

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: