­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ Niewidoczny mocz├│wki prostej: przyczyny i objawy cukrzycy nerek

Mocz├│wka prosta moczu: objawy i przyczyny choroby

moczówka prosta nerkowa jest chorob─ů, w której u pacjenta pojawia si─Ö niezdolno┼Ť─ç systemy wydalniczy wykona─ç odsysania p┼éynu ze wzgl─Ödu na fakt, ┼╝e zmniejsza si─Ö w reakcji kanalików nerkowych hormonu antydiuretycznego.

W wyniku tego powstaje du┼╝a ilo┼Ť─ç nieskonsolidowanego moczu. To z kolei mo┼╝e prowadzi─ç do pogorszenia stanu pacjenta i pogorszenia stanu nerek.

Taka choroba, jak cukrzyca nerczycowa, ma kilka odmian, z których wszystkie charakteryzuj─ů si─Ö powa┼╝nym zaburzeniem funkcji homeostatycznej nerek, w wyniku czego obserwuje si─Ö zmian─Ö równowagi wodno-solnej w ciele ludzkim. Je┼Ťli we┼║miemy tylko chemiczne i biologiczne wska┼║niki, wtedy mo┼╝emy zauwa┼╝y─ç u pacjenta skok ci┼Ťnienia osmotycznego osocza krwi.

Mo┼╝e równie┼╝ wyst─Öpowa─ç hiperelektrolit, w którym st─Ö┼╝enie sodu w osoczu krwi mo┼╝e wzrosn─ů─ç do warto┼Ťci krytycznych 180 meq / l, a chlor – do 160 meq / l. W tym stanie pacjent odczuwa cz─Öst─ů potrzeb─Ö oddania moczu. Rezultatem mo┼╝e by─ç rozwój odwodnienia i ogólnej toksykozy.

G┼éówne rodzaje chorób

Je┼Ťli mówimy o odmianach opisywanej choroby, moczówka prosta nerki jest nabyta i dziedziczna. Nabycie takiej choroby jest mo┼╝liwe tylko wtedy, gdy pacjent w wyniku urazu by┼é uszkodzon─ů substancj─ů mózgow─ů i pogorszy┼é mo┼╝liwo┼Ťci koncentracji, co mo┼╝e spowodowa─ç niewra┼╝liwo┼Ť─ç nerek na ADH. Szczególnie podatne na pojawienie si─Ö umiarkowanej postaci nabytej cukrzycy tego typu s─ů pacjenci w podesz┼éym wieku, a tak┼╝e os┼éabieni pacjenci i pacjenci z ostr─ů lub przewlek┼é─ů niewydolno┼Ťci─ů nerek.

Druga posta─ç choroby jest dziedziczna i zak┼éada obecno┼Ť─ç bardzo wspólnej choroby dziedzicznej u pacjenta, a mianowicie wad─Ö genu receptora argininy zawartego w wazopresynie. Ponadto ten typ cukrzycy mo┼╝e powodowa─ç mutacje o innym charakterze, wp┼éywaj─ůce na gen akwaporyny-2. W zale┼╝no┼Ťci od rodzaju tej lub tej choroby dziedzicznej, pacjenci mog─ů by─ç zarówno wra┼╝liwi, jak i niewra┼╝liwi na ADH.

Nale┼╝y równie┼╝ pami─Öta─ç, ┼╝e istniej─ů choroby, które maj─ů objawy przypominaj─ůce nerkowy moczówki prostej.Na przyk┼éad moczówka prosta, w której ┼éo┼╝ysko wydziela wazopresaz─Ö w drugiej po┼éowie ci─ů┼╝y. Ponadto podobny obraz mo┼╝na zaobserwowa─ç po operacji na przysadce mózgowej.

Aby móc odró┼╝ni─ç t─Ö lub inn─ů odmian─Ö choroby, konieczne jest poznanie jej objawów. Tylko w tym przypadku mo┼╝liwe b─Ödzie wyznaczenie w┼éa┼Ťciwego leczenia i powstrzymanie przerostu choroby od fazy ostrej do przewlek┼éej.

Nieprawidłowe leczenie może tylko zaostrzyć przebieg tego typu cukrzycy.

Objawy i diagnoza


W moczu prostym zwi─ůzanym z nerkami cukrzycowymi objawy s─ů wyra┼║nie nasilone, wraz z pojawieniem si─Ö okre┼Ťlonych objawów choroby, nale┼╝y natychmiast skonsultowa─ç si─Ö z lekarzem. Na przyk┼éad, g┼éównym objawem tej choroby jest tworzenie hipotonicznego moczu w ilo┼Ťci od trzech do dwudziestu litrów na dzie┼ä. W wyniku tego procesu pacjent zaczyna odczuwa─ç silne pragnienie, podczas gdy poziom sodu w surowicy pozostaje prawid┼éowy.

Je┼Ťli choroba rozwin─Ö┼éa si─Ö u pacjentów, którzy nie mog─ů mie─ç swobodnego dost─Öpu do wody, na przyk┼éad u starszych i ma┼éych dzieci, w rezultacie mog─ů rozwin─ů─ç si─Ö hipernatremia.Zewn─Ötrznym objawem tego mo┼╝e by─ç utrata przytomno┼Ťci, wysoka pobudliwo┼Ť─ç nerwowo-mi─Ö┼Ťniowa, ┼Ťpi─ůczka lub napady padaczkowe. Ma┼ée dzieci cierpi─ůce na opisany typ cukrzycy mog─ů dozna─ç uszkodzenia mózgu, któremu towarzyszy spadek inteligencji, co jest nieodwracalne, mo┼╝na je zdiagnozowa─ç z ogólnym opó┼║nieniem rozwoju fizycznego.

W odniesieniu do metod diagnostycznych cukrzyc─Ö nerczast─ů okre┼Ťla si─Ö u pacjenta, stosuj─ůc nast─Öpuj─ůce metody:

  • badanie raz dziennie moczu pod k─ůtem osmolalno┼Ťci, a tak┼╝e weryfikacja jego obj─Öto┼Ťci;
  • sprawdzi─ç surowic─Ö krwi pod k─ůtem elektrolitów;
  • pobieranie próbek w suchym starzeniu.

Eksperci medyczni zalecaj─ů podj─Öcie profilaktycznej rejestracji wszystkich pacjentów, którzy skar┼╝─ů si─Ö na wielomocz. Pocz─ůtkowo bior─ů mocz do testowania kilka razy dziennie. Na podstawie wyników bada┼ä mo┼╝na zleci─ç dodatkowe badania.

Obecno┼Ť─ç NLSD charakteryzuje si─Ö przydzia┼éem moczu pacjenta w ilo┼Ťci 50 ml / kg dziennie, podczas gdy jego osmolalno┼Ť─ç jest mniejsza ni┼╝ 200 mOsm / kg. W ka┼╝dym razie lekarz b─Ödzie musia┼é wykluczy─ç inne przyczyny diurezy pacjenta. Tylko w tym przypadku mo┼╝e liczy─ç na poprawno┼Ť─ç i skuteczno┼Ť─ç przepisanego mu leczenia.

Podobnie jak w przypadku innych testów, cukrzyc─Ö t─Ö zwykle potwierdza si─Ö, gdy poziom sodu w surowicy wzrasta do 145 mEq / L. Ponadto w próbce z suchym od┼╝ywianiem nale┼╝y zarejestrowa─ç nieprawid┼éow─ů osmolalno┼Ť─ç moczu po sze┼Ťciu godzinach niewydolno┼Ťci p┼éynu. W takim przypadku test ten powinien zosta─ç potwierdzony wynikami innych bada┼ä.

Bez przej┼Ťcia wszystkich testów wymienionych powy┼╝ej nie mo┼╝na rozpocz─ů─ç w┼éa┼Ťciwego leczenia, a to z kolei mo┼╝e doprowadzi─ç do ┼Ťmierci pacjenta z odwodnienia. Dlatego te┼╝, je┼Ťli istnieje predyspozycja do wyst─ůpienia cukrzycy, powiniene┼Ť powstrzyma─ç si─Ö od zaostrzania choroby od podró┼╝y do regionów o gor─ůcym klimacie.

W tej chwili nie jest konieczne planowanie interwencji chirurgicznej i na czas, aby zapobiec rozwojowi stanów gor─ůczkowych.

G┼éówne metody leczenia


Je┼Ťli u pacjenta zdiagnozowano moczówk─Ö prost─ů nerkow─ů, a objawy s─ů wyra┼║nie wyra┼╝one, po przeprowadzeniu odpowiednich bada┼ä konieczne jest rozpocz─Öcie leczenia. Zasadniczo polega to na normalizacji procesu absorpcji wstecznej wody. Je┼Ťli leczenie zako┼äczy si─Ö powodzeniem, mo┼╝liwe b─Ödzie wyeliminowanie prawie wszystkich substancji o dzia┼éaniu nefrotoksycznym i dostosowanie obj─Öto┼Ťci p┼éynu zu┼╝ywanego przez pacjenta w ci─ůgu dnia.

Aby zmniejszy─ç diurez─Ö, zazwyczaj stosuje si─Ö diuretyki tiazydowe, które pozwalaj─ů zmniejszy─ç ilo┼Ť─ç wody dostarczanej do wra┼╝liwych na ADH odcinków kanalików. Pacjent b─Ödzie korzysta┼é z diety niskobia┼ékowej. Pacjent powinien zmniejszy─ç ilo┼Ť─ç spo┼╝ywanej soli dziennie.

Ponadto, je┼╝eli pacjent zdiagnozowano co najmniej jedn─ů cech─Ö opisywanej choroby, to zaleca si─Ö, aby utrzyma─ç sta┼é─ů kontrol─Ö szybko┼Ťci równowagi kwasowo-zasadowej we krwi, przy jednoczesnym monitorowaniu poziomu potasu. Testy takie pozwalaj─ů na wczesne wykrycie choroby i zapobieganie jej, w wyniku czego nerka pacjenta nie b─Ödzie obci─ů┼╝ona nadmiernym obci─ů┼╝eniem.

Ogólnie rzecz bior─ůc, prognozy dotycz─ůce leczenia choroby u pacjentów s─ů korzystne, wi─Öc nie rozpaczaj, je┼Ťli wykryje si─Ö NNDS. Je┼Ťli pacjent przestrzega metody leczenia i porady lekarza – mo┼╝liwe jest, ┼╝e nast─ůpi ca┼ékowite wyleczenie. W ka┼╝dym razie, pod warunkiem, ┼╝e udzielana jest szybka pomoc medyczna, pacjenci nie staj─ů w obliczu zgonu.

W tym przypadku nie anga┼╝uj si─Ö w samoleczenie, poniewa┼╝ ka┼╝dy typ cukrzycy ma swoje cechy charakterystyczne i je┼Ťli jedna lekarstwo pomog┼éo w jednym przypadku, w innym nie b─Ödzie w stanie pomóc. Je┼Ťli pacjent jest uzale┼╝niony od samoleczenia, choroba mo┼╝e przej┼Ť─ç do stanu przewlek┼éego.To nie powinno by─ç dozwolone, poniewa┼╝ wraz z cukrzyc─ů mo┼╝e rozwin─ů─ç ci─Ö┼╝kie powik┼éania.

Je┼Ťli chodzi o profilaktyk─Ö, osobom sk┼éonnym do tego typu cukrzycy zaleca si─Ö poddanie badaniu pod k─ůtem dziedzicznej predyspozycji. Aby zapobiec rozwojowi choroby, nale┼╝y stara─ç si─Ö unika─ç rozwoju ró┼╝nych chorób zaka┼║nych, które mog─ů powodowa─ç rozwój i progresj─Ö NNDS.

Aby to zrobi─ç, warto okresowo odwiedza─ç lekarza i post─Öpowa─ç zgodnie z jego zaleceniami.

Leczenie ┼Ťrodkami folk


Je┼Ťli pacjent zdecyduje si─Ö na leczenie za pomoc─ů zwyk┼éych ┼Ťrodków leczniczych w leczeniu niewidocznej moczówki prostej, temu leczeniu nale┼╝y koniecznie towarzyszy─ç tradycyjna terapia farmakologiczna. To wzmocni efekt uzyskany w wyniku takiego leczenia, a tak┼╝e z czasem prawie ca┼ékowicie odmówi przyj─Öcia leku. W rezultacie pacjent otrzyma efekt leczniczy, nie powoduj─ůc nadmiernego uszkodzenia jego cia┼éa przez przyjmowanie preparatów chemicznych.

Najpopularniejszym sposobem leczenia dolegliwo┼Ťci jest stosowanie preparatów zio┼éowych o ró┼╝nych sk┼éadach. Na przyk┼éad mo┼╝na u┼╝y─ç mieszanki koz┼éka koz┼ékowego i aire z nasionami kopru w┼éoskiego i sinic─ů niebiesk─ů. Oprócz mieszaniny tymianek, Veronica, ┼Ťwinka.

Mieszanin─Ö wlewa si─Ö wrz─ůc─ů wod─ů i warzy w termosie na noc. Aby przygotowa─ç napar, we┼║ ┼éy┼╝k─Ö mieszanki, zalej 0,5 litra wrz─ůcej wody i pozostaw w termosie do infuzji. We┼║ lek mo┼╝e by─ç nast─Öpnego dnia w trzech posi┼ékach oko┼éo pó┼é godziny przed posi┼ékami. Ca┼éy cykl leczenia trwa nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ trzy miesi─ůce.

Zgodnie z tym samym schematem zbierana i zbierana jest kolekcja sk┼éadaj─ůca si─Ö z rumianku, ruty pachn─ůcej i nasion kopru w┼éoskiego, do których dodaje si─Ö korze┼ä lukrecji i oregano. W takim przypadku wszystkie preparaty zio┼éowe mo┼╝na zbiera─ç niezale┼╝nie i mo┼╝na je kupi─ç w aptece w postaci gotowej. Ostatnia opcja jest dobra, poniewa┼╝ nie musisz traci─ç czasu na poszukiwanie i zbieranie surowców leczniczych, ponadto op┼éaty za apteki s─ů przechowywane znacznie d┼éu┼╝ej ni┼╝ te zbierane niezale┼╝nie.

Informacje na temat moczówki prostej znajduj─ů si─Ö w wideo w tym artykule.

Obejrzyj wideo: Objawy choroby – wielomocz i zwi─Ökszone pragnienie

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: