­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆToler: opinie, ceny, instrukcje u┼╝ytkowania

Traikor: przegl─ůd cen i recenzje aplikacji

Trakor jest lekiem obni┼╝aj─ůcym st─Ö┼╝enie lipidów, który jest stosowany w dyslipidemii i jest równie┼╝ stosowany w cukrzycy, je┼Ťli terapia dietetyczna i ─çwiczenia fizyczne s─ů nieskuteczne.

Lek obni┼╝a poziom fibrynogenu i zawarto┼Ť─ç mia┼╝d┼╝ycogennych frakcji cholesterolu we krwi (VLDL LDL), zwi─Ökszaj─ůc wydalanie kwasu moczowego.

Forma wydania i skład

Lek Traykor sprzedawany jest w postaci tabletek powleczonych membran─ů foliow─ů, w opakowaniu po 30 tabletek. Ka┼╝da tabletka zawiera 145 mg mikronizowanej fenofibratu i nast─Öpuj─ůce substancje:

 • laktoza jednowodna,
 • laurylosiarczan sodu,
 • sacharoza,
 • hypromeloza,
 • dwutlenek krzemu,
 • krospowidon,
 • docusate sodu.

Działanie terapeutyczne

Fenofibrat dzia┼éa jako pochodna kwasu w┼éóknistego. Ma zdolno┼Ť─ç do zmiany poziomów ró┼╝nych frakcji lipidów we krwi. Lek ma nast─Öpuj─ůce objawy:

 1. Zwi─Öksza luz,
 2. Zmniejsza ilo┼Ť─ç aterogennych lipoprotein (LDL i VLDL) u pacjentów ze zwi─Ökszonym ryzykiem rozwoju choroby wie┼äcowej,
 3. Zwi─Öksza poziom "dobrego" cholesterolu (HDL),
 4. Znacz─ůco zmniejsza zawarto┼Ť─ç pozanaczyniowych z┼éogów cholesterolu,
 5. Zmniejsza st─Ö┼╝enie fibrynogenu,
 6. Zmniejsza poziom kwasu moczowego we krwi i białko C-reaktywne.

Maksymalny poziom fenofibratu we krwi pacjenta pojawia się kilka godzin po jednorazowym użyciu. Przy dłuższym użytkowaniu nie ma efektu kumulacji.

Stosowanie leku Trakor w czasie ci─ů┼╝y


Niewiele jest informacji na temat stosowania fenofibratu w czasie ci─ů┼╝y. W do┼Ťwiadczeniach na zwierz─Ötach nie stwierdzono dzia┼éania teratogennego fenofibratu.

Embriotoksyczno┼Ť─ç wyst─Öpowa┼éa w badaniach przedklinicznych w przypadku kobiet w ci─ů┼╝y, toksycznych dla organizmu, dawek. Obecnie nie ma ryzyka dla osoby. Jednak lek w czasie ci─ů┼╝y mo┼╝e by─ç stosowany wy┼é─ůcznie na podstawie dok┼éadnej oceny stosunku korzy┼Ťci do ryzyka.

Poniewa┼╝ nie ma dok┼éadnych danych na temat bezpiecze┼ästwa stosowania leku Trakor podczas karmienia piersi─ů, nie jest to obecnie przepisywane.

Istniej─ů nast─Öpuj─ůce przeciwwskazania do stosowania leku Traykor:

 • Wysoki stopie┼ä wra┼╝liwo┼Ťci w fenofibracie lub innych sk┼éadnikach leków;
 • Niewydolno┼Ť─ç nerek w ci─Ö┼╝kiej postaci, na przyk┼éad marsko┼Ť─ç w─ůtroby;
 • Wiek do 18 lat;
 • Historia fotouczulenia lub fototoksyczno┼Ťci w leczeniu ketoprofenu lub ketoprofenu;
 • Ró┼╝ne choroby p─Öcherzyka ┼╝ó┼éciowego;
 • Karmienie piersi─ů;
 • Endogenna galaktozemia, niedostateczny poziom laktazy, upo┼Ťledzona absorpcja galaktozy i glukozy (lek zawiera laktoz─Ö);
 • Endogenna fruktemia, niedobór izomaltazy sacharozowej (lek zawiera sacharoz─Ö) – Tracor 145;
 • Reakcje alergiczne na mas┼éo orzechowe, orzeszki ziemne, lecytyn─Ö sojow─ů lub podobne pokarmy w historii (poniewa┼╝ istnieje ryzyko nadwra┼╝liwo┼Ťci).

Konieczne jest ostro┼╝ne stosowanie leku, je┼Ťli:

 1. Niewydolno┼Ť─ç nerek i / lub w─ůtroby;
 2. Nadu┼╝ywanie napojów alkoholowych;
 3. Niedoczynno┼Ť─ç tarczycy;
 4. Pacjent jest starszy;
 5. Pacjent ma histori─Ö ci─Ö┼╝ko┼Ťci z powodu dziedzicznych chorób mi─Ö┼Ťni.

Dawki i droga podania

Lek nale┼╝y przyjmowa─ç doustnie, po┼éyka─ç w ca┼éo┼Ťci i popi─ç du┼╝─ů ilo┼Ťci─ů wody. Tabletk─Ö stosuje si─Ö o dowolnej porze dnia, nie zale┼╝y ona od przyjmowania pokarmu (dla Traykor 145), a jednocze┼Ťnie z pokarmem (dla Traykor 160).


Doro┼Ťli przyjmuj─ů 1 tabletk─Ö raz na dob─Ö.Pacjenci, którzy przyjmuj─ů 1 kapsu┼ék─Ö Lipantil 200 M lub 1 tabletk─Ö Trikor 160 dziennie mog─ů rozpocz─ů─ç przyjmowanie 1 tabletki Trakor 145 bez dodatkowych zmian dawek.

Pacjenci, którzy przyjmuj─ů 1 kapsu┼ék─Ö Lipantil 200 M dziennie, maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç przej┼Ťcia do 1 tabletki Trakor 160 bez dodatkowych zmian dawek.

Starsi pacjenci powinni przyjmowa─ç standardow─ů dawk─Ö dla doros┼éych: 1 tabletk─Ö Tracor raz na dob─Ö.

Pacjenci z niewydolno┼Ťci─ů nerek powinni zmniejszy─ç dawk─Ö, konsultuj─ůc si─Ö z lekarzem.

Uwaga: stosowanie leku Trakor u pacjentów z chorob─ů w─ůtroby – nie badano. Recenzje nie daj─ů jasnego obrazu.

Lek nale┼╝y przyjmowa─ç przez d┼éugi czas, przestrzegaj─ůc zalece┼ä dotycz─ůcych diety, które osoba ta zastosowa┼éa przed rozpocz─Öciem podawania leku. Skuteczno┼Ť─ç leku powinna by─ç oceniana przez lekarza prowadz─ůcego.

Leczenie ocenia si─Ö na podstawie poziomu lipidów w surowicy krwi. S─ů to cholesterol LDL, cholesterol ca┼ékowity i triglicerydy. Je┼Ťli efekt terapeutyczny nie wyst─ůpi┼é w ci─ůgu kilku miesi─Öcy, nale┼╝y omówi─ç cel alternatywnego leczenia.

Przedawkowanie leku

Nie ma opisu przypadków przedawkowania.Ale je┼Ťli podejrzewasz ten stan, mo┼╝esz przeprowadzi─ç leczenie objawowe i wspomagaj─ůce. Hemodializa jest tutaj nieskuteczna.

Jak lek oddziałuje z innymi lekami

 1. W przypadku doustnych leków przeciwzakrzepowych: fenofibrat zwi─Öksza skuteczno┼Ť─ç doustnych leków przeciwzakrzepowych i zwi─Öksza ryzyko krwawienia. Wynika to z przesuni─Öcia antykoagulanta z miejsc wi─ůzania z bia┼ékami osocza.

Na pierwszych etapach leczenia fenofibratem konieczne jest obni┼╝enie dawki leków przeciwzakrzepowych o jedn─ů trzeci─ů i stopniowe zwi─Ökszanie dawki. Dawkowanie powinno by─ç wybrane pod kontrol─ů poziomu INR.

 1. Cyklosporyna: opisano kilka powa┼╝nych przypadków os┼éabienia czynno┼Ťci w─ůtroby podczas leczenia cyklosporyn─ů i fenofibratem. Konieczne jest ci─ůg┼ée monitorowanie czynno┼Ťci w─ůtroby u pacjentów i usuwanie fenofibratu w przypadku powa┼╝nych zmian parametrów laboratoryjnych.
 2. Od reduktazy HMG-CoA i inne inhibitory reduktazy fibraty: po otrzymaniu fenofibratu razem z inhibitorami inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibraty, wyst─Öpuje zwi─Ökszone ryzyko zatrucia w┼éókien mi─Ö┼Ťniowych.
 3. Poniewa┼╝ enzymy cytochromu P450 mikrosomów z ludzkiej badania pokazuj─ů, ┼╝e w─ůtroby kwasu fenofibrynowego i fenofibrat nie wystaj─ů inhibitorów izoenzymów cytochromu P450
 • CYP2D6,
 • CYP3A4,
 • CYP2E1 lub CYP1A2.

W dawkach terapeutycznych zwi─ůzki te s─ů s┼éabymi inhibitorami izoenzymów CYP2C19 i CYP2A6, a tak┼╝e s┼éabymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP2C9.

Niektóre specjalne instrukcje dotycz─ůce przyjmowania leku

Zanim zaczniesz stosowa─ç lek, musisz wykona─ç zabieg maj─ůcy na celu wyeliminowanie przyczyn wtórnej hipercholesterolemii, chodzi o:

 • niekontrolowana cukrzyca typu 2,
 • niedoczynno┼Ť─ç tarczycy,
 • zespó┼é nerczycowy,
 • disproteinemia,
 • obturacyjna choroba w─ůtroby,
 • konsekwencje terapii lekami,
 • alkoholizm.

Skuteczno┼Ť─ç leczenia ocenia si─Ö na podstawie zawarto┼Ťci lipidów:

 • ca┼ékowity cholesterol,
 • LDL,
 • trójglicerydy w surowicy krwi.

Je┼Ťli efekt terapeutyczny nie wyst─Öpuje d┼éu┼╝ej ni┼╝ trzy miesi─ůce, konieczne jest rozpocz─Öcie alternatywnej lub jednoczesnej terapii.

Pacjenci z hiperlipidemi─ů przyjmuj─ůcy hormonalne ┼Ťrodki antykoncepcyjne lub estrogeny powinni pozna─ç natur─Ö hiperlipidemii, która mo┼╝e by─ç pierwotna lub wtórna. W takich przypadkach zwi─Ökszenie ilo┼Ťci lipidów mo┼╝e by─ç wywo┼éane przez zastosowanie estrogenów, co potwierdzaj─ů opinie pacjentów.


Podczas stosowania Trakora lub innych leków obni┼╝aj─ůcych st─Ö┼╝enie lipidów u niektórych pacjentów mo┼╝e wyst─ůpi─ç zwi─Ökszenie liczby aminotransferaz w─ůtrobowych.

W wielu przypadkach wzrost jest niewielki i tymczasowy, bez widocznych objawów. Podczas pierwszych 12 miesi─Öcy leczenia poziom aminotransferaz (AST, ALT) musi by─ç dok┼éadnie monitorowany co trzy miesi─ůce.

Pacjenci, którzy na tle leczenia maj─ů zwi─Ökszone st─Ö┼╝enie aminotransferaz, wymagaj─ů szczególnej uwagi, je┼Ťli st─Ö┼╝enie ALT i AST jest 3 lub wi─Öcej razy wy┼╝sze ni┼╝ górny próg normy. W takich przypadkach lek nale┼╝y szybko zatrzyma─ç.

Zapalenie trzustki

Istniej─ů opisy przypadków rozwoju zapalenia trzustki podczas stosowania leku Tracor. Mo┼╝liwe przyczyny zapalenia trzustki:

 • Niewystarczaj─ůca skuteczno┼Ť─ç leku u osób z ci─Ö┼╝k─ů hipertriglicerydemi─ů,
 • Bezpo┼Ťredni efekt leku,
 • Wtórne objawy zwi─ůzane z kamieniami lub powstawanie osadu w p─Öcherzyku ┼╝ó┼éciowym, któremu towarzyszy niedro┼╝no┼Ť─ç przewodu ┼╝ó┼éciowego wspólnego.

Mi─Ö┼Ťnie

Podczas stosowania Trakora i innych leków, które obni┼╝aj─ů st─Ö┼╝enie lipidów, istniej─ů przypadki toksycznego wp┼éywu na tkank─Ö mi─Ö┼Ťniow─ů. Ponadto udokumentowano rzadkie przypadki rabdomiolizy.

Takie zaburzenia staj─ů si─Ö cz─Östsze, je┼Ťli w wywiadzie wyst─Öpuj─ů przypadki niewydolno┼Ťci nerek lub hipoalbuminemii.

Toksyczny wp┼éyw na tkank─Ö mi─Ö┼Ťniow─ů mo┼╝na podejrzewa─ç, je┼Ťli pacjent narzeka:

 • Skurcze mi─Ö┼Ťni i skurcze,
 • Ogólna s┼éabo┼Ť─ç,
 • Rozproszona bóle mi─Ö┼Ťni,
 • Mi─ůdoza,
 • Zwi─Ökszona aktywno┼Ť─ç fosfokinazy kreatynowej (5 i wi─Öcej razy w porównaniu z górn─ů granic─ů normy).

Wa┼╝ne jest, aby wiedzie─ç, ┼╝e we wszystkich tych przypadkach leczenie produktem Tracor nale┼╝y przerwa─ç.

U pacjentów ze sk┼éonno┼Ťci─ů do miopatii u osób w wieku powy┼╝ej 70 lat oraz u pacjentów z histori─ů choroby mo┼╝e wyst─ůpi─ç rabdomioliza. Ponadto stan komplikuje:

 1. Dziedziczne choroby mi─Ö┼Ťni,
 2. Upo┼Ťledzona czynno┼Ť─ç nerek,
 3. Niedoczynno┼Ť─ç tarczycy,
 4. Nadu┼╝ywanie napojów alkoholowych.


Lek jest przepisywany takim pacjentom tylko wtedy, gdy spodziewana korzy┼Ť─ç z leczenia znacznie przekracza mo┼╝liwe ryzyko rabdomiolizy.

Podczas stosowania leku Tracor wraz z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami wzrasta ryzyko wyst─ůpienia powa┼╝nych toksycznych efektów na w┼éókna mi─Ö┼Ťniowe. Jest to szczególnie wa┼╝ne, gdy pacjent mia┼é choroby mi─Ö┼Ťni przed rozpocz─Öciem leczenia.

Leczenie po┼é─ůczone z Tracorem i statyn─ů mo┼╝e by─ç tylko wtedy, gdy pacjent ma ci─Ö┼╝k─ů dyslipidemi─Ö mieszan─ů i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. W historii nie powinno by─ç chorób mi─Ö┼Ťni. Konieczna jest ┼Ťcis┼éa identyfikacja objawów pojawiania si─Ö toksycznych efektów na tkance mi─Ö┼Ťniowej.

Funkcja nerek

Je┼Ťli wzrost st─Ö┼╝enia kreatyniny jest ustalony o 50% lub wi─Öcej, leczenie nale┼╝y przerwa─ç. W pierwszych 3 miesi─ůcach leczenia Trekora konieczne jest okre┼Ťlenie st─Ö┼╝enia kreatyniny.

Opinie o leku nie zawieraj─ů informacji o jakichkolwiek zmianach stanu zdrowia podczas prowadzenia samochodu i kontrolowania mechanizmów.

Obejrzyj wideo: Nowa aplikacja Foursquare Recenzja Przegl─ůd PL

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: